Wat is een medische eindtoestand?

 

Een medische eindtoestand is bereikt als een arts heeft aangegeven dat er in de toekomst geen verbetering of verslechtering van uw letsel meer

is te verwachten.

Na het bereiken van een medische eindtoestand kunnen de eventuele medische toekomstrisico’s worden ingeschat en kan vaak een begin worden

gemaakt met de afwikkeling van de diverse schadeposten.