Kan mijn zaak verjaren?

 

U kunt over het algemeen tot vijf jaar na een schadeveroorzakende gebeurtenis om schadevergoeding vragen.

Bij verkeersongevallen is deze termijn drie jaren. De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u

schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring

voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken kunt u alleen in speciale gevallen nog aanspraak maken op een schadevergoeding.