Kan ik wel een letselschade advocaat betalen?

 

Alleen bij hoge uitzondering zijn er kosten verbonden aan onze hulp.Onze rekening gaat niet naar u, maar naar de aansprakelijke

schadeverzekeraar.

Er kunnen bijvoorbeeld kosten ontstaan indien de rechter ingeschakeld moet worden. Dit komt maar erg weinig voor. Bijna 100% van

de zaken wordt in overleg met de schadeverzekeraar opgelost. In het zeldzame geval dat de rechter ingeschakeld moet worden, kunt

u vaak kosten voorkomen door via ons een beroep te doen op een bijdrage door de overheid of op uw rechtsbijstandverzekering.