Ik heb toch een rechtsbijstandsverzekering?

 

Veel mensen stellen persoonlijk contact en betrokkenheid erg op prijs. Bij de rechtsbijstandverzekeraars ontbreekt het daar wel eens aan.

Verder horen wij regelmatig dat de rechtsbijstandverzekeraar slecht bereikbaar is. U kunt in geval van letselschade uw zaak zonder extra

kosten en zonder verlies van polisrechten door ons laten behandelen. Halverwege overstappen? Ook dat is geen probleem.