Uw vraag, ons antwoord.
1. Kan mijn zaak verjaren?
2. Wat is letselschade?
3. Ik heb toch een rechtsbijstandverzekering?
4. Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?
5. Waarom zou ik een letselschadespecialist inschakelen?
6. Wat is smartengeld?
7. Ik heb een aanbod van de tegenpartij. Kan ik dat laten toetsen?
8. Ik ben ontevreden over degene die nu mijn zaak doet. Kunt u de zaak overnemen?
9. Geven jullie een gratis eerste advies?
10. Wat is een medische eindtoestand?
11. Moet ik belasting betalen (box 1) over de schadevergoeding die ik krijg?
Kan mijn zaak verjaren?
 
U kunt over het algemeen tot vijf jaar na een schadeveroorzakende gebeurtenis om schadevergoeding vragen. Bij verkeersongevallen is deze termijn drie jaren. De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken kunt u alleen in speciale gevallen nog aanspraak maken op een schadevergoeding.
 Keurmerk

Belangrijke zaken als onafhankelijkheid, deskundigheid en duidelijkheid worden door dit keurmerk gegarandeerd.

Volg ons op...

Contact:

Wierdensestraat 39 C
7607 GE Almelo

Tel.:
  0546 - 536585
E-mail:
  info@boschenberg.nl